Karlijnsblog Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van KarlijnsBlog.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden
verzameld door KarlijnsBlog.

Laatst bewerkt 30 december 2018

 

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Karlijn Roerdink, KarlijnsBlog

 

Onderdelen: 

01 KarlijnsBlog
02 Doel gegevens
03 Ontvangers
04 Opslagperiode
05 Beveiliging
06 Jouw rechten
07 Plichten

 

01. KarlijnsBlog

Je leest op dit moment de privacyverklaring van KarlijnsBlog. KarlijnsBlog is een blog over producten van Stampin’ Up!, projecten gemaakt door Karlijn Roerdink en handige tips voor het knutselen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door KarlijnsBlog verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door KarlijnsBlog, neem dan gerust contact op!

info@karlijnsblog.nl

 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KarlijnsBlog. Deze worden hieronder toegelicht.

Afhandelen van bestellingen
KarlijnsBlog verwerkt graag je doorgegeven bestellingen. Hiervoor zal de voornaam, achternaam en adres gegevens worden verzameld.

Het versturen van nieuwsbrieven
KarlijnsBlog stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van KarlijnsBlog. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Analytics
De website van KarlijnsBlog verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties.

 

03. Ontvangers

De gegevens die KarlijnsBlog ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Hostnet
De e-mail van KarlijnsBlog word gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Hostnet. Gegevens die jij achterlaat op de website van KarlijnsBlog zijn op de servers van Hostnet opgeslagen.

 

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door KarlijnsBlog, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden op opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@karlijnsblog.nl

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met KarlijnsBlog via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door KarlijnsBlog of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar KarlijnsBlog. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

06. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij KarlijnsBlog vastgesteld en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar KarlijnsBlog. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door KarlijnsBlog.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij KarlijnsBlog opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient KarlijnsBlog al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil jij niet langer dat jouw gegevens bij KarlijnsBlog vastgesteld zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat KarlijnsBlog niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat KarlijnsBlog jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van rechten kan via info@karlijnsblog.nl onder toezending van kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07. Plichten

KarlijnsBlog verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van KarlijnsBlog via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om een te leveren, zijn minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KarlijnsBlog de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met KarlijnsBlog met anderen dan hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

KarlijnsBlog behoudt zich het rechts de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer KarlijnsBlog dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van KarlijnsBlog te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via info@karlijnsblog.nl